Specialisme bijzondere tandheelkunde

Medisch Centrum Alkmaar is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die bijzondere tandheelkunde aanbiedt. We behandelen kinderen en volwassenen die niet (verder) door een reguliere tandarts behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld door:

 • gedragsproblemen
 • extreme angst voor de tandarts
 • een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • hele uitgebreide en ingewikkelde behandelingen en/of afwijkingen (bijvoorbeeld als er te weinig tanden en kiezen zijn aangelegd)
 • kaakpijn
 • een extreme kokhalsreflex

De afdeling bijzondere tandheelkunde heeft de volgende specialisaties:

 • angstbegeleiding
 • behandeling van patiënten met een geestelijke en/of lichamelijke beperking
 • kaakgewrichtproblemen
 • kindertandheelkunde
 • protheses van de kaak en/of aangezicht

Onze tandartsen hebben zich na de studie tandheelkunde in een van deze vormen van bijzondere tandheelkunde gespecialiseerd. Door bij- en nascholing zijn onze behandelingen bovendien zoveel mogelijk gebaseerd op de nieuwste inzichten en technieken.

Samenwerking binnen en buiten MCA
Bij bijzondere tandheelkunde gaat het vaak om langdurige en/of complexe behandelingen. We werken daarom binnen MCA samen met de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), orthodontie, anesthesiologie, fysiotherapie en medische psychologie. We werken bovendien samen met het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en het Westfriesgasthuis in Hoorn en met psychologen en artsen voor verstandelijk gehandicapten.

Eigen bijdrage
Bijzondere tandheelkunde is een onderdeel van de gezondheidszorg dat is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat het ziekenhuis, als een machtiging is verleend, het uurtarief rechtstreeks in rekening brengt bij uw zorgverzekeraar. 
Vanaf 1 januari 2012 gelden in de bijzondere tandheelkunde eigen bijdragen. Lees meer informatie over kosten en vergoedingen. U vindt hier tevens de tarievenlijst met de eigen bijdragen.

Bijzondere tandheelkunde MCA geaccrediteerd door Cobijt
De afdeling bijzondere tandheelkunde is als eerste in Nederland geaccrediteerd door Cobijt (Centraal Overleg voor Bijzondere Tandheelkunde). Onze afdeling voldoet daarmee aan de volgende eisen van Cobijt:

 • de tandartsen hebben aantoonbare specifieke deskundigheden en vaardigheden
 • de afdeling heeft specifieke faciliteiten
 • de afdeling werkt samen met andere afdelingen zoals fysiotherapie, psychologie en logopedie 
 • de patiënt kan terecht voor consultatie, diagnostiek en behandeling van bijzondere tandheelkundige problematiek (zo nodig in multidisciplinair verband)