Specialisme intensive care geneeskunde

Intensive care geneeskunde van Medisch Centrum Alkmaar heeft een regionale functie en verzorgt topklinische zorg voor de ziekenhuizen in Den Helder en Hoorn. Voorbeelden van deze topklinische zorg zijn neurochirurgie, nierfunctievervangende therapie en traumazorg.


Extra zorg
Op de verpleegafdeling IC worden patiënten vanaf de leeftijd van één jaar opgenomen die meer zorg en/of bewaking nodig hebben dan mogelijk is op een verpleegafdeling. Kinderen worden vaak na eerste opvang op de IC overgeplaatst naar een speciale IC voor kinderen.

Patiënten op de IC hebben tijdelijke ondersteuning en/of zorgvuldige bewaking van bepaalde lichaamsfuncties nodig. Voor deze specifieke hulpverlening wordt gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid verschillende apparaten. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die een ingrijpende operatie hebben ondergaan of een ernstig ongeval hebben gehad.

Medium care
Op de medium care worden patiënten opgevangen die na een operatie geen beademing nodig hebben, maar van wie de vitale functies wel bewaakt moeten worden. Overplaatsing van deze patiënten naar een verpleegafdeling gaat vaak niet, omdat ze nog te veel zorg nodig hebben. Ook de groeiende groep thuisbeademingspatiënten wordt hier opgevangen in plaats van op de intensive care. Zo ontstaat meer ruimte op de IC voor patiënten die nog meer zorg nodig hebben.

Patiëntgerichte zorg
De verpleegkundige zorg is patiëntgericht georganiseerd. Dat wil zeggen dat de patiënt en de familie, voor zover mogelijk, met dezelfde verpleegkundigen heeft te maken. De verpleegkundige die voor een patiënt zorgt, onderhoudt ook de contacten met de contactpersoon/familie en maakt eventuele afspraken voor een gesprek met de arts.

Informatie voor uw kind
Voor een kind kan een bezoek aan de intensive care best spannend zijn. Om uw kind er thuis alvast op voorbereiden, vindt u op onze kinderwebsite het fotoverhaal 'Joep op bezoek bij de intensive care'.