Specialisme cardiologie

Het specialisme cardiologie van Medisch Centrum Alkmaar (MCA) richt zich op onderzoek en behandeling van patiënten met acute, beginnende en chronische hartklachten. Voor de inwoners van de regio Noord-Holland Noord zorgt een team van cardiologen, samen met vele andere deskundigen, voor hoogwaardige
zorg dichtbij huis:

  • adequate en snelle zorg bij veelvoorkomende behandelingen
  • goede begeleiding en zorg voor chronische hartpatiënten
  • spoedeisende zorg op de eerste hart-long hulp
  • topklinische medisch-specialistische zorg zoals dotteren en het plaatsen van een ICD (inwendige defibrillator)

Samenwerking met ziekenhuizen in de regio
De maatschappen cardiologie uit Alkmaar en Den Helder zijn op 1 januari 2012 gefuseerd. Ze werken verder nauw samen met VU Medisch Centrum in Amsterdam en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. U kunt daardoor voor alle cardiologische zorg in uw eigen regio terecht. Bovendien zijn de wachttijden door deze samenwerking kort.

Afdeling research en development van cardiologie
De afdeling cardiologie heeft een eigen onderzoekscentrum: de afdeling research en development (R&D). Deze afdeling staat internationaal hoog aangeschreven. In samenwerking met andere ziekenhuizen, universiteiten en farmaceutische bedrijven doen we wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Het kan zijn dat uw cardioloog u vraagt of u wilt meedoen aan een onderzoek. We informeren u eerst uitgebreid over de opzet, de consequenties en de richtlijnen voor privacy. Op basis hiervan geeft u al dan niet toestemming voor deelname. Als u meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek, komt u bij uw controle ook terug bij een onderzoekesverpleegkundige (researchverpleegkundige). Bekijk het fotoverhaal over de controle bij de researchverpleegkundige.

Medisch paspoort
Op de hartafdeling en de afdeling hartbewaking krijgt u bij ontslag een medisch paspoort. Dit is een boekje met uw persoonlijke en medische gegevens. Het bevat onder andere een medicijnlijst en de uitslag van het laatst gemaakte hartfilmpje (ECG). Wilt u uw medisch paspoort bij controleafspraken op de polikliniek of bij opname meenemen?